INŽENIERZINĀTNES BĒRNIEM

Iedvesmojam bērnus kļūt par STEM (science, technology, engineering and mathematics) kompetentiem lietotājiem un STEM tehnoloģiju attīstības līderiem!

STEM kompetences ir zināšanu kodols dažādās profesijās: būvinženieri, elektroinženieri, mašīnbūves inženieri, ķīmijas inženieri, vides inženieri, ražošanas inženieri, sistēmu inženieri un materiālu zinātnieki. Inženiertehniskais projektēšanas process ir secīgas zinātniskās domas metode, kuru inženieri izmanto sarežģītu problēmu risināšanai. Projektēšanas process ir iteratīvs. Tas nozīmē, ka mēs atkārtojam secīgus soļus tik reižu, cik nepieciešams, veicot uzlabojumus, mācoties no neveiksmēm un atklājot jaunas dizaina iespējas, lai nonāktu pie ideālam tuva risinājuma. Šo procesu STEM digitālās mācīšanās ietvarā var izprast un pārņemt mūsu bērni, viņu vecāki un plaša sabiedrība.