INŽENIERZINĀTNES BĒRNIEM

Iedvesmojam bērnus kļūt par STEM (science, technology, engineering and mathematics) kompetentiem lietotājiem un STEM tehnoloģiju attīstības līderiem!

STEM kompetences ir zināšanu kodols dažādās profesijās: būvinženieri, elektroinženieri, mašīnbūves inženieri, ķīmijas inženieri, vides inženieri, ražošanas inženieri, sistēmu inženieri un materiālu zinātnieki. Inženiertehniskais projektēšanas process ir secīgas zinātniskās domas metode, kuru inženieri izmanto sarežģītu problēmu risināšanai. Projektēšanas process ir iteratīvs. Tas nozīmē, ka mēs atkārtojam secīgus soļus tik reižu, cik nepieciešams, veicot uzlabojumus, mācoties no neveiksmēm un atklājot jaunas dizaina iespējas, lai nonāktu pie ideālam tuva risinājuma. Šo procesu STEM digitālās mācīšanās ietvarā var izprast un pārņemt mūsu bērni, viņu vecāki un plaša sabiedrība.

Bērni jau pirmsskolas vecumā izrāda interesi par to, kā tiek ražoti un iepakoti pārtikas produkti, kā mājā nonāk elektrība, uz kurieni aizved atkritumus, kā pasts zina, kur jāpiegādā viņu sūtījumi, vai – kādas profesijas cilvēki strādā ražotnēs, loģistikā, pārtikas ražošanā un pārstrādē, vai arī – ko nozīmē inovācija un kāpēc tā ir svarīga lieta?

Piemēram, animācijas video ‘’Kā ražo pienu?’’ bērniem izskaidro pienu veidu atšķirības. Mazie uzzina to, ka piens, kuru var uzglabāt istabas temperatūrā, netiek ražots no ”pulvera”, bet gan ir gotiņas piens, ko pareizi transportē , apstrādā paaugstinātā temperatūrā un iepako tieši tam paredzētā, hermētiskā iepakojumā. Animācijas video palīdz bērniem veidot patiesus priekštatus par pārtikas produktu izcelsmi un neatstāj vietu “sazvērestību vīrusiem”. Piena ražošanas piemērs ilustrē pārtikas inženierijas progresu, pateicoties pilnvērtīgām STEM zināšanām ķīmiskajos un inženierijas procesos.

Jau bērnībā izprotot procesus par produktu rašanos, bērni pārliecinās, ka tehnoloģijas ir saprotamas, ka tās var izskaidrot. Bērni apzinās, ka  nākotnē viņi paši var kļūt par pārtikas ražotājiem, inovatoriem, uzņēmējiem, jo secīgais, inženiertehniskais process ir viņiem saprotams un viegli analizējams.

Iedvesmojam bērnus izprast, novērtēt STEM zināšanas un lietot tās, radot unikālo, nākotnē saistot savu karjeru ar inženierzinātnēm.

Rakstu sagatavoja: Dr.sc.ing. Kristīne Jacino

Scroll to Top
Professor Jacino