Sveiki

Bērni izrāda interesi par to, kā tiek ražoti un iepakoti pārtikas produkti. Ne vienmēr šīs atbildes ir viegli saprotamas un attiecināmas uz bērnu pieredzi sadzīvē.

Jau bērnībā izprotot procesus par produktu rašanos, bērni pārliecinās, ka tehnoloģijas ir saprotamas un izskaidrojamas, un nākotnē ir iespējams kļūt pašiem par pārtikas ražotājiem, inovatoriem, uzņēmējiem, jo secīgais, inženiertehniskais process ir saprotams un viegli analizējams kopš bērnības. Sociālais uzņēmums SIA Engineering for children veido izglītības materiālus, lai bērniem veidojas izpratne par tehnoloģiskajiem un ekonomiskajiem procesiem. Materiālos parādītas dažādas profesijas, izmanotas iekārtas, izmantoti dažādi materiāli produkta ražošanā.

PAR AUTORI

‘’Katrs jauns sasniegums ir uzvara. Katrs jauns izgudrojums ir uzvara. Jaunas zināšanas ir uzvara’’ autore Kristīne Jacino – pārtikas inženierzinātņu doktore ar daudz gadu darba pieredzi pārtikas ražošanā.

Ja mēs vēlamies, lai sabiedrība kopīgām pūlēm radītu jaunas tehnoloģijas, samazinātu atkritumu izmešus, tad ir nepieciešami STEM (science, technology, engineering and mathematics) izglītoti, pragmatiski sabiedrības locekļi, kuri saprot, kā to var panākt.

SIA Engineering for children sociālais mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitāti un it īpaši rosināt bērnu vēlmi apgūt un pilnveidot STEM zināšanas un prasmes. Ja sabiedrība jau bērnībā apgūs zināšanas vieglā, iesaistošā formā, tad nākotnē būs drosme un vēlme padziļinātai izziņai jebkuras sarežģītības procesos, kas pozitīvi ietekmē personības veidošanos, inovāciju veicināšanu un iesaistīšanos darba tirgū.

Bērni izrāda interesi par to, kā tiek ražoti un iepakoti pārtikas produkti. Ne vienmēr šīs atbildes ir viegli saprotamas un attiecināmas uz bērnu pieredzi sadzīvē. Jau bērnībā izprotot procesus par produktu rašanos, bērni pārliecinās, ka tehnoloģijas ir saprotamas un izskaidrojamas, un nākotnē ir iespējams kļūt pašiem par pārtikas ražotājiem, inovatoriem, uzņēmējiem, jo secīgais, inženiertehniskais process ir saprotams un viegli analizējams kopš bērnības. Sociālais uzņēmums SIA Engineering for children veido izglītības materiālus, lai bērniem veidojas izpratne par tehnoloģiskajiem un ekonomiskajiem procesiem. Materiālos parādītas dažādas profesijas, izmanotas iekārtas, izmantoti dažādi materiāli produkta ražošanā.
PAR AUTORI
‘’Katrs jauns sasniegums ir uzvara. Katrs jauns izgudrojums ir uzvara. Jaunas zināšanas ir uzvara’’ autore Kristīne Jacino – pārtikas inženierzinātņu doktore ar daudz gadu darba pieredzi pārtikas ražošanā.
Ja mēs vēlamies, lai sabiedrība kopīgām pūlēm radītu jaunas tehnoloģijas, samazinātu atkritumu izmešus, tad ir nepieciešami STEM (science, technology, engineering and mathematics) izglītoti, pragmatiski sabiedrības locekļi, kuri saprot, kā to var panākt.
SIA Engineering for children sociālais mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitāti un it īpaši rosināt bērnu vēlmi apgūt un pilnveidot STEM zināšanas un prasmes. Ja sabiedrība jau bērnībā apgūs zināšanas vieglā, iesaistošā formā, tad nākotnē būs drosme un vēlme padziļinātai izziņai jebkuras sarežģītības procesos, kas pozitīvi ietekmē personības veidošanos, inovāciju veicināšanu un iesaistīšanos darba tirgū.
Previous
Next

ATBALSTĪTĀJI

Projekta numurs: 9.1.1.3/15/I/001

Eiropas Sociālā fonda projekts

"Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"

Projekta mērķis ir:
noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Sociālā uzņēmuma SIA ‘’Engineerign for children’’ sociālais mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitāti un it īpaši rosināt bērnu vēlmi apgūt un pilnveidot STEM (science, technology, engineering and mathematics) zināšanas un prasmes. Ja sabiedrība jau bērnībā apgūs zināšanas vieglā, iesaistošā formā, tad nākotnē būs drosme un vēlme padziļinātai izziņai jebkuras sarežģītības procesos, kas pozitīvi ietekmē personības veidošanos un iesaistīšanos darba tirgū.

Scroll to Top
Professor Jacino